Vlašimnet.cz - internet na Vaší straně

Popis metodiky měření

Download

Měření rychlosti downloadu probíhá ve dvou základních krocích - prvním krokem je stažení 192KB velkého obrázku, čímž je zjištěna přibližná rychlost připojení. Následuje stažení dalšího obrázku, jejhož velikost je upravena tak, aby podle předchozí naměřené rychlosti trvalo stažení přesně 5 sekund. Pokud stažení trvá 5 a více vteřin, je všechno v pořádku a naměřená rychlost je uložena. Pokud je však doba stahování nižsí, přepočítá se podle nově naměřené rychlosti nová velikost obrázku a stahuje se znovu. To pokračuje, dokud není doba stažení vyšší než 5 vteřin, nebo velikost obrázku větší než 24MB.


Upload

Měření rychlosti uploadu probíha podobně jako u downloadu - aplikace měří, jak dlouho trvá odeslání formuláře s daty známé velikosti. Data jsou opět na základě minulých měření generována v takovém množství, aby jejich odeslání trvalo pět vteřin. Pokud je doba odesíláni nižší než 5 sekund, přegeneruje se potřebné množství dat a odesílání se opakuje. Opakování probíhá, dokud je doba odesílání nižší než 5 sekund, nebo velikost dat nepřesáhne 12MB.


Webová odezva

Webová odezva určuje, jak dlouho trvá, než klient zašle požadavek serveru, ten ho zpracuje a vrátí odpověď. V podstatě tedy, jak dlouho po zadání adresy do prohlížeče nebo kliknutí na odkaz trvá, než začnou přicházet první data z požadované stránky a jsou zpracována prohlížečem.

Naproti tomu běžně používaný termín PING označuje také odezvu, avšak měřenou jinou, vhodnější technologií, čímž se jeho hodnota mnohem více blíží čistému zpoždění linky. Nevýhodou PINGu je, že ho nelze změřit všude - například na systému Windows je standardně zakázán. Rozdíl mezi PINGem a webovou odezvou je dán v první řadě serverem, který musí webový požadavek zpracovat - vygenerovat stránku, a ve druhé řadě prohlížečem klienta. Ten musí data přijatá ve formátu HTML zpracovat a zobrazit. Tyto rozdíly mohou být často velice markatní.

Z vvýše uvedených důvodů je webová odezva spíše orientační údaj a nemůže být brána směrodatně. Pokud Vás zajímá skutečné zpoždění Vaší linky, použijte například program PING, který je bežnou součástí vetšiny operačních systémů.


Stabilita

Stabilita připojení udává, jak moc se mění rychlost stahování v čase. Měření probíhá tak, že aplikace postupně stahuje několik obrázků stejné velikosti a pro každý měří čas. Stabilita je pak určena jako podíl nejvyššího a nejnižšího času.